Tato položka slouží k redukci proužkování nebo (na snímcích pořízených v režimech sériového snímání) nerovnoměrné expozice či nerovnoměrného zbarvení v důsledku blikání zdrojů světla, jako jsou zářivky nebo rtuťové výbojky, při fotografování s využitím hledáčku.

Redukce blikání obrazu v menu fotografování

Před pořízením dalších snímků pořiďte zkušební snímek a zkontrolujte výsledky. Redukce blikání obrazu dokáže rozpoznat blikání s frekvencí 100 a 120 Hz (související se střídavou elektrickou sítí s frekvencí 50 a 60 Hz). Blikání obrazu nemusí být detekováno nebo se nemusí dosáhnout požadovaných výsledků v případě tmavých pozadí, silných zdrojů světla nebo dekorativních osvětlení a dalších nestandardních světelných zdrojů. V závislosti na světelném zdroji může dojít před spuštěním závěrky k lehkému zpoždění. Během sériového snímání se může snížit snímací frekvence nebo může být nerovnoměrná; dále se nemusí dosáhnout požadovaných výsledků, pokud se mění frekvence zdroje energie během fotografování.

Detekce blikání nepracuje u časů závěrky delších než 1/100 s (včetně časů Bulb a Time), resp. při výběru snímacího režimu Mup a při zapnutí režimu opožděného spuštění závěrky. Redukce blikání obrazu je k dispozici během fotografování s bleskem, nelze ji však použít v kombinaci s bezdrátově ovládanými blesky.