Tato položka slouží k nastavení synchronizačního času pro práci s bleskem.

Fixování času závěrky na hodnotě synchronizačního času pro práci s bleskem

Chcete-li pevně nastavit čas závěrky na limitní synchronizační čas pro práci s bleskem v režimu S nebo M, vyberte čas závěrky následující za nejdelším možným časem závěrky (30 s nebo %). V hledáčku a na kontrolním panelu se zobrazí symbol X (indikace synchronizace blesku) spolu se synchronizačním časem pro práci s bleskem.

Automatická vysoce rychlá FP synchronizace blesku

Automatická vysoce rychlá FP synchronizace blesku umožňuje používat blesk v kombinaci s nejkratšími časy závěrky fotoaparátu a dovoluje tak fotografovat při plné světelnosti pro snížení hloubky ostrosti u objektů v protisvětle a objektů fotografovaných za jasného slunečního osvětlení. Pokud je aktivní automatická vysoce rychlá FP synchronizace blesku, zobrazuje se v místě indikace zábleskového režimu na obrazovce informací symbol „FP“.

Automatická vysoce rychlá FP synchronizace blesku

Pokud je vybrána možnost 1/320 s (Auto FP) nebo 1/250 s (Auto FP) v uživatelské funkci e1 (Synchroniz. čas pro blesk, 0 e1: Synchroniz. čas pro blesk), lze použít vestavěný blesk při nejkratším času závěrky 1/320 s nebo 1/250 s, zatímco kompatibilní volitelné blesky lze použít při libovolném času závěrky (automatická vysoce rychlá FP synchronizace blesku).

Čas závěrky 1/320 s (Auto FP) 1/250 s (Auto FP) 1/250 s
Vestavěný blesk Volitelný blesk Vestavěný blesk Volitelný blesk Vestavěný blesk Volitelný blesk
Od 1/8 000 do, ale ne včetně 1/320 s Automatická vysoce rychlá FP synchronizace blesku Automatická vysoce rychlá FP synchronizace blesku
Od 1/320 do, ale ne včetně 1/250 s Standardní synchronizace blesku * Automatická vysoce rychlá FP synchronizace blesku
1/250–30 s Standardní synchronizace blesku

Se zkracováním času závěrky klesá dosah blesku. Dosah blesku je však přesto větší než dosah získaný se stejnými časy závěrky při použití automatické vysoce rychlé FP synchronizace blesku.

A Uživatelské funkce: Jemné doladění nastavení fotoaparátu

a: Automatické zaostřování

b: Měření/expozice

c: Časovače/expoziční paměť

d: Snímání/indikace

e: Bracketing/blesk

f: Ovládací prvky

g: Videosekvence