Tato položka určuje nejdelší čas závěrky dostupný při použití synchronizace na první a druhou lamelu nebo redukce efektu červených očí v režimu P nebo A (bez ohledu na zvolené nastavení mohou být v režimech S a M či při nastavení synchronizace s dlouhými časy, synchronizace s dlouhými časy včetně synchronizace na druhou lamelu a redukce červených očí včetně synchronizace s dlouhými časy použity časy závěrky v délce až 30 s).

A Uživatelské funkce: Jemné doladění nastavení fotoaparátu

a: Automatické zaostřování

b: Měření/expozice

c: Časovače/expoziční paměť

d: Snímání/indikace

e: Bracketing/blesk

f: Ovládací prvky

g: Videosekvence