Je-li vybrána možnost Automaticky (AUTO), mění se barva písma na obrazovce informací automaticky z černé na bílou, resp. z bílé na černou pro zachování dostatečného kontrastu proti pozadí. Chcete-li použít vždy stejnou barvu písma, vyberte možnost Manuálně a možnost Tmavá na světlém pozadí (B; černé znaky) nebo Světlá na tmavém pozadí (W; bílé znaky). Jas monitoru se automaticky upraví tak, aby se pro zvolenou barvu textu dosáhlo maximálního kontrastu.

Tmavá na světlém pozadí

Světlá na tmavém pozadí