Tato položka umožňuje měnit časová pásma, nastavovat hodiny fotoaparátu, synchronizovat hodiny s hodinami v chytrém zařízení, volit pořadí zobrazení data a zapínat/vypínat letní čas.

Pokud jsou hodiny resetovány, zobrazí se na obrazovce informací blikající symbol Y.