Tato položka určuje funkce ovládacích prvků fotoaparátu, a to buď samostatných, nebo v kombinaci s příkazovými voliči, při otočení voliče živého náhledu do polohy 1 v režimu živého náhledu.

Stisknutí

Chcete-li nastavit funkci následujících ovládacích prvků, vyberte možnost a stiskněte tlačítko J:

2 Tlačítko Fn1
5 Tlačítko Fn2
4 Tlačítko AE-L/AF-L
G Tlačítko spouště

Funkce, které lze přiřadit těmto ovládacím prvkům, jsou následující:

Možnost 2 5 4 G
tMotor. nast. clony (otevření)
qMotor. nast. clony (zavření)
iKorekce expozice +
hKorekce expozice –
rIndexování
sZobr. provoz. info. pro fotogr.
BExp. paměť/blok. zaostření
CPouze expoziční paměť
EExpoziční paměť (trvalá)
FPouze blokování zaostření
AAktivace autom. zaostřov.
CFotografování
1Záznam videosekvencí
Žádná

K dispozici jsou následující možnosti:

Motorické nastavení clony

Motorické nastavení clony je k dispozici pouze v režimech A a M a nelze je použít během zobrazení provozních informací pro fotografování (symbol 6 indikuje nemožnost použití motorického nastavení clony). Během nastavování clony může blikat obraz.

„Záznam videosekvencí“

Při výběru možnosti Záznam videosekvencí v položce Tlačítko spouště není k dispozici intervalové snímání.

A Uživatelské funkce: Jemné doladění nastavení fotoaparátu

a: Automatické zaostřování

b: Měření/expozice

c: Časovače/expoziční paměť

d: Snímání/indikace

e: Bracketing/blesk

f: Ovládací prvky

g: Videosekvence