Pokud vyberete možnost Zapnuto, jsou snímky pořízené časy závěrky delšími než 1 s zpracovány pro redukci šumu (jasných skvrn nebo závoje). Čas potřebný pro zpracování snímků se přibližně zdvojnásobuje; během zpracování snímků bliká v místě indikace času závěrky/clony nápis „l m“ a nelze pořizovat další snímky (dojde-li k vypnutí fotoaparátu před dokončením zpracování snímků, snímky se uloží, ale nebude provedena redukce šumu). V režimu sériového snímání se zpomalí snímací frekvence a během zpracovávání snímků se sníží kapacita vyrovnávací paměti.