Pokud je vybrána možnost Zapnuto, otáčejí se snímky pořízené na výšku (portrét) při aktivní možnosti Zapnuto v položce Automatické otáčení snímků automaticky pro zobrazení na monitoru ve správné orientaci. Snímky pořízené s nastavením Vypnuto v položce Automatické otáčení snímků se zobrazí v orientaci na šířku (krajina). Mějte na paměti, že vzhledem ke správné orientaci samotného fotoaparátu již během fotografování nebudou snímky během kontroly snímků automaticky otáčeny.