Tato položka skrývá nebo odhaluje snímky. Skryté snímky se zobrazují pouze v menu Skrytí snímků a lze je vymazat výhradně naformátováním paměťové karty.

Chráněné a skryté snímky

Opětovné odhalení chráněného snímku rovněž odstraní ochranu snímku před vymazáním.

Pomocí níže uvedených kroků lze skrýt nebo odhalit vybrané snímky.

 1. Vyberte možnost Vybrat/nastavit.

  Vyberte možnost Vybrat/nastavit a stiskněte tlačítko 2.

 2. Vyberte snímky.

  Pomocí multifunkčního voliče procházejte snímky na paměťové kartě (chcete-li zobrazit vybraný snímek na celé obrazovce, stiskněte a držte tlačítko X/T) a stisknutím tlačítka W (Z) vyberte aktuální snímek. Vybrané snímky jsou označeny symbolem R; pro zrušení jeho výběru snímek vyberte a znovu stiskněte tlačítko W (Z). Stejný postup opakujte, dokud nevyberete všechny požadované snímky.

  Tlačítko W (Z)

 3. Stiskněte tlačítko J.

  Operaci dokončete stisknutím tlačítka J.