Tato položka upravuje následující nastavení citlivosti ISO.

  • Nejvyšší citlivost: Volba horního limitu pro automatickou regulaci citlivosti ISO v rozmezí ISO 200 až Hi 5. V režimech P, S a A a při použití možnosti Zapnuto v položce Auto. regul. citl. ISO (režim M) v režimu M se používá automatická regulace citlivosti ISO.
  • Auto. regul. citl. ISO (režim M): Chcete-li používat automatickou regulaci citlivosti ISO v režimu M, vyberte možnost Zapnuto, chcete-li použít hodnotu vybranou v položce Citlivost ISO (režim M), vyberte možnost Vypnuto.
  • Citlivost ISO (režim M): Volba citlivosti ISO pro režim M v rozmezí ISO 100 až Hi 5. V ostatních režimech se používá automatická regulace citlivosti ISO.

Automatická regulace citlivosti ISO

Při vysokých citlivostech ISO může mít fotoaparát problémy se zaostřením a může se zvyšovat úroveň šumu (náhodně rozmístěných jasně zbarvených pixelů, závoje nebo proužků). Tomu lze předejít výběrem nižší hodnoty v položce Nastavení citlivosti ISO > Nejvyšší citlivost.