Tato položka slouží k volbě obrazového pole pro videosekvence.

Automat. volba formátu DX

Je-li vybrána možnost Zapnuto, jsou videosekvence zaznamenané objektivy DX automaticky zaznamenávány s využitím obrazového pole DX (obrazové pole videosekvencí založené na formátu DX).