Je-li vybrána možnost S Široký rozsah frekvencí, zachycuje vestavěný a externí mikrofon (0 Další příslušenství) široký rozsah frekvencí od hudby až po hluk městské ulice. Chcete-li zvýraznit lidský hlas, vyberte možnost T Rozsah pro lidský hlas.