Tato položka slouží k volbě velikosti obrazu (v pixelech) a snímací frekvence videosekvencí.

Možnost 1 Maximální datový tok (Mb/s)
( vysoká/normální kvalita)
Maximální délka
r 3840×2160 (4K UHD); 30p 2 144 29 min 59 s 3
s 3840×2160 (4K UHD); 25p 2l
t 3840×2160 (4K UHD); 24p 2
y/y 1 920× 1 080; 60p 48/24
z/z 1 920×1 080; 50p
1/1 1 920×1 080; 30p 24/12
2/2 1 920×1 080; 25p
3/3 1 920×1 080; 24p
4/4 1 280× 720; 60p
5/5 1 280×720; 50p
A 1 920×1 080; 30p ×4 (zpomal. záz.) 4 36

Záznam: 3 min

Přehrávání: 12 min

B 1 920×1 080; 25p ×4 (zpomal. záz.) 4
C 1 920×1 080; 24p ×5 (zpomal. záz.) 4 29

Záznam: 3 min

Přehrávání: 15 min

Přesná snímací frekvence je 29,97 obr./s pro hodnoty uváděné jako 30p, 23,976 obr./s pro hodnoty uváděné jako 24p a 59,94 obr./s pro hodnoty uváděné jako 60p.

Pokud je vybrána tato možnost, je kvalita videa pevně nastavena na možnost „vysoká“.

Každá videosekvence je zaznamenána v rámci až 8 souborů, z nichž každý má velikost až 4 GB. Počet souborů a délka každého souboru se mění v závislosti na možnostech vybraných v položkách Vel. obrazu/snímací frekv. a Kvalita videa.

Videosekvence zaznamenané při 4 nebo 5násobku jmenovité snímací frekvence jsou přehrávány při jmenovité frekvenci pro dosažení efektu zpomaleného pohybu (například videosekvence zaznamenané při 1920×1080; 30p ×4 (zpomal. záz.) jsou zaznamenány frekvencí 120 obr./s a přehrávány frekvencí 30 obr./s). Kvalita videa je pevně nastavena na „normální“ a obrazové pole je pevně nastaveno na DX.