Tato položka upravuje následující nastavení citlivosti ISO.

  • Nejvyšší citlivost: Volba horního limitu pro automatickou regulaci citlivosti ISO v rozmezí ISO 200 až Hi 2. Automatická regulace citlivosti ISO se používá v expozičních režimech P, S a A a při použití možnosti Zapnuto v položce Auto. regul. citl. ISO (režim M) v expozičním režimu M.
  • Auto. regul. citl. ISO (režim M): Chcete-li používat automatickou regulaci citlivosti ISO v expozičním režimu M, vyberte možnost Zapnuto, chcete-li použít hodnotu vybranou v položce Citlivost ISO (režim M), vyberte možnost Vypnuto.
  • Citlivost ISO (režim M): Volba citlivosti ISO pro expoziční režim M v rozmezí ISO 64 až Hi 2. V ostatních expozičních režimech se používá automatická regulace citlivosti ISO.

Automatická regulace citlivosti ISO

Při vysokých citlivostech ISO může mít fotoaparát problémy se zaostřením a může se zvyšovat úroveň šumu (náhodně rozmístěných jasně zbarvených pixelů, závoje nebo proužků). Tomu lze předejít výběrem nižší hodnoty v položce Nastavení citlivosti ISO > Nejvyšší citlivost.