Samaziniet segmentēšanos vai (fotogrāfijās, kas uzņemtas nepārtrauktas atbrīvošanas režīmos) nevienmērīgu ekspozīciju vai krāsas, ko rada gaismas avotu, piemēram, fluorescējošu vai dzīvsudraba tvaiku spuldžu, mirgoņa, uzņemot fotogrāfijas skatu meklētāja režīmā.

Mirgoņas samazināšana, izmantojot fotogrāfiju uzņemšanas izvēlni

Iekams uzņemt papildu fotogrāfijas, uzņemiet izmēģinājuma uzņēmumu un apskatiet rezultātu. Mirgoņas samazināšanas funkcija var noteikt mirgoņu pie 100 un 120 Hz frekvences (saistīts attiecīgi ar 50 un 60 Hz maiņstrāvas padevi). Mirgoņa var netikt noteikta vai vēlamie rezultāti var netikt sasniegti, ja ir tumšs fons, spilgti gaismas avoti vai ir ieslēgti dekoratīvā apgaismojuma displeji vai cits nestandarta apgaismojums. Atkarībā no gaismas avota, pirms aizvars tiek atbrīvots, ir iespējama neliela aizkavēšanās. Sērijveida uzņemšanas laikā kadru uzņemšanas ātrums var palēnināties vai kļūt nevienmērīgs; turklāt vēlamais rezultāts var netikt sasniegts, ja uzņemšanas laikā mainās elektriskā tīkla frekvence.

Mirgoņas noteikšana var nedarboties, ja aizvara ātrums ir lēnāks par 1/100 s (ieskaitot režīmus „spuldzīte” un „laiks”) vai ja atbrīvošanas režīmam ir atlasīta opcija Mup vai ir ieslēgts ekspozīcijas aizkavēšanas režīms.