Izvēlieties, vai fotogrāfija, kas tiks nekavējoties parādīta pēc sērijveida uzņemšanas nepārtrauktas atbrīvošanas režīmā, būs sērijveida uzņemšanas pirmais vai pēdējais uzņēmums. Šī opcija ir aktīva tikai tad, ja ir izslēgta opcija Image review (Attēlu apskate) (0 Image review (Attēlu apskate)).

  Pēdējais uzņēmums (sērijveida uzņemšana)

Tiek parādīts, ja ir atlasīta opcija First image in burst (Sērijveida uzņemšanas pirmais attēls). Tiek parādīts, ja ir atlasīta opcija Last image in burst (Sērijveida uzņemšanas pēdējais attēls).