Ja ir atlasīta opcija On (Ieslēgts), vertikālie (portreta orientācijas) attēli, kas uzņemti ar opcijai Auto image rotation (Automātiska attēlu pagriešana) atlasītu iestatījumu On (Ieslēgts), tiks automātiski pagriezti parādīšanai ekrānā. Attēli, kas uzņemti ar opcijai Auto image rotation (Automātiska attēlu pagriešana) atlasītu iestatījumu Off (Izslēgts), tiks parādīti horizontālā (ainavas) orientācijā. Ņemiet vērā, ka pati kamera uzņemšanas laikā jau ir pareizā orientācijā, tādēļ attēli, tos apskatot, netiek automātiski pagriezti.