Regulējiet papildu bezvadu tālvadības ierīču WR-R10 un papildu radiovadāmu zibspuldžu, kas atbalsta uzlaboto bezvadu apgaismojumu (Advanced Wireless Lighting — AWL), iestatījumus.

LED lamp (LED lampiņa)

Iespējojiet vai atspējojiet kamerai uzstādītas bezvadu tālvadības ierīces WR-R10 statusa LED lampiņas. Sīkāku informāciju skatiet bezvadu tālvadības ierīces piegādes komplektā iekļautajā dokumentācijā.

Izvēlieties saiknes režīmu bezvadu tālvadības ierīcēm WR-R10, kas uzstādītas uz citām kamerām, vai radiovadāmām zibspuldzēm, kas atbalsta uzlabota bezvadu apgaismojuma sistēmu. Pārliecinieties, ka pārējām ierīcēm ir atlasīts tas pats režīms.

Neatkarīgi no opcijas, kas atlasīta vienumam Link mode (Saiknes režīms), ierīce WR-R10 vienmēr uztvers sapāroto bezvadu tālvadības ierīču signālus. Tālvadības ierīces WR-1 lietotājiem būs jāatlasa pārošana kā ierīces WR-1 saiknes režīms.

Bezvadu tālvadības ierīce WR-R10

WR-R10 pievieno kamerai, izmantojot adapteri WR-A10. Pārliecinieties, ka WR-R10 aparātprogrammatūra ir atjaunināta līdz jaunākajai versijai. Informāciju par aparātprogrammatūras atjaunināšanu skatiet jūsu reģiona Nikon tīmekļa vietnē.

B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana

Format memory card (Formatēt atmiņas karti) Language (Valoda) Time zone and date (Laika josla un datums) Monitor brightness (Ekrāna spilgtums) Monitor color balance (Ekrāna krāsu balanss) Virtual horizon (Virtuālais redzesloks) Information display (Informācijas displejs) AF fine-tune (AF precīza ieregulēšana) Non-CPU lens data (Objektīva bez centrālā procesora dati) Clean image sensor (Notīrīt attēla sensoru) Lock mirror up for cleaning (Fiksēt spoguli paceltā stāvoklī tīrīšanai) Image Dust Off ref photo (Attēla netīrumu noņemšanas atsauces fotogrāfija) Image comment (Attēla komentārs) Copyright information (Autortiesību informācija) Beep options (Pīkstiena opcijas) Touch controls (Skārienvadība) HDMI Location data (Atrašanās vietas dati) Wireless remote (WR) options (Bezvadu tālvadības (WR) opcijas) Assign remote (WR) Fn button (Tālvadības (WR) Fn pogas piešķire) Airplane mode (Lidojuma režīms) Connect to smart device (Pievienot viedierīcei) Send to smart device (auto) (Nosūtīt uz viedierīci (automātiski)) Wi-Fi Bluetooth Network (Tīkls) Eye-Fi upload (Eye-Fi augšupielādēšana) Conformity marking (Atbilstības marķējums) MB-D18 battery type (MB-D18 akumulatoru/bateriju tips) Battery order (Akumulatoru un bateriju secība) Battery info (Akumulatora informācija) Slot empty release lock (Aizvara atbrīvošanas bloķēšana, ja slots ir tukšs) Save/load settings (Saglabāt/ielādēt iestatījumus) Reset all settings (Atiestatīt visus iestatījumus) Firmware version (Aparātprogrammatūras versija)