Lai nodrošinātu kameras pareizu un paredzamu darbību, ja akumulators ar vairākām uzlādes iespējām MB-D18 tiek lietots ar AA tipa baterijām/akumulatoriem, saskaņojiet šajā izvēlnē atlasīto opciju ar akumulatoru blokā ievietotajām baterijām/akumulatoriem.

AA tipa bateriju/akumulatoru izmantošana

AA tipa bateriju/akumulatoru kapacitāte strauji krītas temperatūrā, kas ir zemāka par 20 °C, un mainās atkarībā no markas un uzglabāšanas apstākļiem; atsevišķos gadījumos baterijas/akumulatori var kļūt nederīgi vēl pirms derīguma termiņa beigām. Dažas AA tipa baterijas/akumulatorus nevar izmantot; to snieguma raksturlielumu un ierobežotās kapacitātes dēļ sārma baterijām ir mazāka kapacitāte nekā citu tipu baterijām/akumulatoriem un tādēļ tās var lietot tikai tad, ja nav pieejamas citas baterijas/akumulatori, un arī tad tikai siltos apstākļos. Kamera AA bateriju/akumulatoru enerģijas līmeni parāda šādi:

Vadības panelis Skatu meklētājs Apraksts
L Baterijas/akumulatori pilnībā uzlādēti.
H d Zems akumulatora līmenis. Sagatavojiet jaunas baterijas/akumulatorus.

H

(mirgo)

d

(mirgo)

Aizvara atbrīvošana ir atspējota. Nomainiet baterijas/akumulatorus.

B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana

Format memory card (Formatēt atmiņas karti) Language (Valoda) Time zone and date (Laika josla un datums) Monitor brightness (Ekrāna spilgtums) Monitor color balance (Ekrāna krāsu balanss) Virtual horizon (Virtuālais redzesloks) Information display (Informācijas displejs) AF fine-tune (AF precīza ieregulēšana) Non-CPU lens data (Objektīva bez centrālā procesora dati) Clean image sensor (Notīrīt attēla sensoru) Lock mirror up for cleaning (Fiksēt spoguli paceltā stāvoklī tīrīšanai) Image Dust Off ref photo (Attēla netīrumu noņemšanas atsauces fotogrāfija) Image comment (Attēla komentārs) Copyright information (Autortiesību informācija) Beep options (Pīkstiena opcijas) Touch controls (Skārienvadība) HDMI Location data (Atrašanās vietas dati) Wireless remote (WR) options (Bezvadu tālvadības (WR) opcijas) Assign remote (WR) Fn button (Tālvadības (WR) Fn pogas piešķire) Airplane mode (Lidojuma režīms) Connect to smart device (Pievienot viedierīcei) Send to smart device (auto) (Nosūtīt uz viedierīci (automātiski)) Wi-Fi Bluetooth Network (Tīkls) Eye-Fi upload (Eye-Fi augšupielādēšana) Conformity marking (Atbilstības marķējums) MB-D18 battery type (MB-D18 akumulatoru/bateriju tips) Battery order (Akumulatoru un bateriju secība) Battery info (Akumulatora informācija) Slot empty release lock (Aizvara atbrīvošanas bloķēšana, ja slots ir tukšs) Save/load settings (Saglabāt/ielādēt iestatījumus) Reset all settings (Atiestatīt visus iestatījumus) Firmware version (Aparātprogrammatūras versija)