Birajte da li će slike biti automatski prikazane u monitoru odmah nakon fotografisanja. Ako je Isključeno izabrano, slike mogu samo da se prikažu pritiskajući K dugme.