Markirajte slike koristeći višenamenski birač i pritisnite i držite W (Z) dok pritiskate 1 ili 3 da biste izabrali ocenjivanja od nula do pet zvezdica, ili izaberite ) da biste označili sliku kao kandidata za kasnije brisanje. Da biste pregledali markirane slike u punom kadru, pritisnite i držite X (T). Pritisnite J da biste stavili svoj izbor na snagu.