Ako je Uključeno izabrano, „visoke“ (orijentacija portreta) slike snimljene sa Uključeno izabrane za Automatsko rotiranje slike će se automatski rotirati za prikaz na monitoru. Slike snimljene sa Isključeno izabranim za Automatsko rotiranje slike će biti prikazane u „širokoj“ (pejzaž orijentaciji). Imajte na umu da zato što je sam fotoaparat već u odgovarajućoj orijentaciji u toku fotografisanja, slike se neće automatski rotirati u toku prikaza slike.