Fotografije snimljene dok je Uključeno izabrano sadrže informacije o smeru fotoaparata, dopuštajući im da se automatski rotiraju u toku reprodukcije ili kada se gledaju u NX Studio. Sledeći smerovi su snimljeni:

Orijentacija pejzaža (široka)

Fotoaparat rotiran 90° u smeru kazaljke na satu

Fotoaparat rotiran 90° suprotno od smera kazaljke na satu

Orijentacija fotoaparata se ne snima kada je Isključeno izabrano. Birajte ovu opciju kada panoramirate ili snimate fotografije sa objektivom usmerenim ka gore ili dole.