Napravite projekciju slajdova slika u trenutnoj fascikli reprodukcije (0 Fascikla reprodukcije). Skrivene slike (0 Sakrij sliku) nisu prikazane.

Da biste pokrenuli projekciju slajdova, markirajte Pokreni i pritisnite J. Sledeće operacije mogu da se izvrše dok je projekcija slajdova u toku:

Dijalog je prikazan kada se projekcija završi. Izaberite Ponovo pokreni da biste ponovo pokrenuli ili Izađite da biste se vratili u meni reprodukcije.