Slet flere billeder. For mere information, se "Afspilningsmenuen" ( Afspilningsmenuen ).

Mulighed

Beskrivelse

Q

[ valgt ]

Slet valgte billeder.

jeg

[ Vælg dato ]

Slet alle billeder taget på valgte datoer.

R

[ Alle ]

Slet alle billeder i den mappe, der aktuelt er valgt til [ Afspilningsmappe ] i afspilningsmenuen.

  • Hvis der er isat to hukommelseskort, kan du vælge det kort, som billederne skal slettes fra.