Vælg, om billeder automatisk skal vises på skærmen umiddelbart efter optagelse. Hvis [ Fra ] er valgt, kan billeder kun vises ved at trykke på K knappen.