Vælg det billede, der vises, efter at et billede er slettet.

Mulighed

Beskrivelse

S

[ Vis næste ]

  • Følgende billede vises.

  • Hvis det slettede billede var det sidste billede, vil det foregående billede blive vist.

T

[ Vis forrige ]

  • Det foregående billede vises.

  • Hvis det slettede billede var det første billede, vil det næste billede blive vist.

U

[ Fortsæt som før ]

  • Hvis du rullede gennem billederne i den optagede rækkefølge, vil følgende billede blive vist som beskrevet for [ Vis næste ].

  • Hvis du rullede gennem billeder i omvendt rækkefølge, vil det næste billede blive vist som beskrevet for [ Vis forrige ].