Se et diasshow; billeder vises i den optagede rækkefølge. Billederne i den mappe, der aktuelt er valgt til [ Afspilningsmappe ] ( Afspilningsmappe ) vil blive vist én efter én i den optagede rækkefølge.

Mulighed

Beskrivelse

[ Start ]

Start diasshowet.

[ Billedtype ]

  • Vælg den viste type billede.

  • Vælg [ Efter vurdering ] for kun at se billeder med udvalgte vurderinger. Fremhæv vurderinger, og tryk på 2 for at vælge ( M ) eller fravælge ( U ).

[ Frame interval ]

Vælg, hvor længe hvert billede skal vises.

Visning af diasshows

For at starte diasshowet skal du fremhæve [ Start ] og trykke på J .

Følgende handlinger kan udføres, mens showet er i gang:

Til

Beskrivelse

Spring tilbage/spring frem

Tryk på 4 for at vende tilbage til det forrige billede, 2 for at springe til det næste billede.

Se yderligere fotoinfo

Hvis mere end én side med fotoinfo er valgt for [ Afspilningsvisningsindstillinger ] i afspilningsmenuen, kan du trykke på 1 eller 3 under fuldskærmsvisning for at vælge den viste information.

Pause

Tryk på J for at sætte diasshowet på pause. For at genstarte skal du fremhæve [ Genstart ] og trykke på J .

Juster lydstyrken

Tryk på X ( T ) for at øge lydstyrken, W ( Y ) for at mindske.

Afslut til afspilningsmenuen

Tryk på G for at afslutte diasshowet og vende tilbage til afspilningsmenuen.

Afslut til afspilningstilstand

Tryk på K for at afslutte diasshowet og afslutte for at afspille.

Afslut til optagetilstand

Tryk udløserknappen halvt ned for at vende tilbage til optagetilstand.

Der vises en dialogboks, når showet slutter. For at genstarte skal du fremhæve [ Genstart ] og trykke på J . For at afslutte showet skal du markere [ Exit ] og trykke på J .