Bedøm billeder.

  • Fremhæv billeder ved hjælp af multivælgeren.

  • Hold knappen W ( Y ) nede, og tryk på 1 eller 3 for at vælge en vurdering på fra nul til fem stjerner, eller vælg d for at markere billedet som en kandidat til senere sletning.

  • For at se det fremhævede billede i fuld skærm skal du trykke på og holde X ( T )-knappen nede.

  • Tryk på J for at gemme ændringer.