Vælg den slot, som film optages i, når der er indsat to hukommelseskort.

  • Menuen viser den tilgængelige tid på hvert kort.

  • Optagelsen afsluttes automatisk, når der ikke er nogen tid tilbage på det aktuelle kort.