Vælg, om elektronisk vibrationsreduktion skal aktiveres under filmoptagelse.

Mulighed

Beskrivelse

[ Til ]

  • Aktiver elektronisk vibrationsreduktion under filmoptagelse.

  • Elektronisk vibrationsreduktion er ikke tilgængelig i EFCT- tilstande eller ved billedstørrelser på 1920 × 1080; 120p, 1920 × 1080; 100p eller 1920 × 1080 (slowmotion).

  • Bemærk, at når elektronisk vibrationsreduktion er [ Til ], vil synsvinklen blive reduceret, hvilket øger den tilsyneladende brændvidde en smule.

  • Den maksimale følsomhed for filmoptagelse er fastsat til ISO 51200.

[ Fra ]

Elektronisk vibrationsreduktion er deaktiveret.