Vælg, om du vil optage tidskoder, der giver time, minut, sekund og billednummer for hvert billede, når du optager film. Tidskoder er kun tilgængelige med film optaget i MOV-format.

Mulighed

Beskrivelse

[ Optag tidskoder ]

  • [ Til ]: Optag tidskoder. Tidskoden vises på skærmen.

  • [ Til (med HDMI udgang) ]: Tidskoder vil blive inkluderet i optagelser, der er gemt på eksterne optagere, der er tilsluttet kameraet via et HDMI kabel. Kameraet understøtter Atomos SHOGUN , NINJA og SUMO -serien Monitor-optagere.

  • [ Fra ]: Tidskoder optages ikke.

[ Optællingsmetode ]

  • [ Record run ]: Tidskoder øges kun, mens optagelsen er i gang.

  • [ Frit løb ]: Tidskoder øges kontinuerligt. Tidskoder fortsætter med at blive øget, mens kameraet er slukket.

[ Tidskode oprindelse ]

  • [ Nulstil ]: Nulstil tidskoden til 00:00:00.00.

  • [ Indtast manuelt ]: Indtast time-, minut-, sekund- og billednummer manuelt.

  • [ Aktuel tid ]: Indstil tidskoden til det aktuelle klokkeslæt som rapporteret af kamerauret. Før du bruger denne mulighed, skal du vælge [ Tidszone og dato ] i opsætningsmenuen og bekræfte, at kameraets ur er indstillet til den korrekte dato og klokkeslæt.

[ Dropramme ]

Vælg [ Til ] for at kompensere for uoverensstemmelser mellem antal billeder og den faktiske optagetid ved billedhastigheder på 30 og 60 fps.

HDMI -enheder

Hvis du vælger [ Til (med HDMI udgang) ] for [ Optag tidskoder ] kan det forstyrre optagelserne til HDMI enheder.