Reducer flimmer og bånd, når du optager under fluorescerende lys eller kviksølvdamplys under live view eller filmoptagelse. Vælg [ Auto ] for at lade kameraet automatisk vælge den korrekte frekvens. Hvis [ Auto ] ikke giver de ønskede resultater, skal du vælge [ 50 Hz ] eller [ 60 Hz ] i henhold til frekvensen af den lokale strømforsyning. Vælg [ 50 Hz ] for områder med en 50 Hz strømforsyning, [ 60 Hz ] for områder med en 60 Hz strømforsyning.

Flimmerreduktion
  • Hvis [ Auto ] ikke giver de ønskede resultater, og du er usikker på frekvensen af den lokale strømforsyning, skal du teste både 50 og 60 Hz mulighederne og vælge den, der giver de bedste resultater.

  • Flimmerreduktion giver muligvis ikke de ønskede resultater, hvis motivet er meget lyst. Hvis dette er tilfældet, så prøv at vælge en mindre blænde (højere f-tal).

  • Flimmerreduktion giver muligvis ikke de ønskede resultater i andre tilstande end M . Hvis dette er tilfældet, skal du vælge tilstand M og vælge en lukkerhastighed, der er tilpasset frekvensen af den lokale strømforsyning:

    • 50 Hz: 1/100 s, 1/50 s, 1/25 s

    • 60 Hz: 1/125 s, 1/60 s, 1/30 s