Slå indbyggede eller eksterne mikrofoner til eller fra, eller juster mikrofonfølsomheden.

Mulighed

Beskrivelse

[ Auto ]

Juster mikrofonfølsomheden automatisk.

[ Manuel ]

Vælg mikrofonfølsomhed manuelt. Vælg mellem værdier fra 1 til 20. Jo højere værdi, jo højere følsomhed; jo lavere værdi, jo lavere følsomhed.

[ Mikrofon slukket ]

Slå lydoptagelse fra.

Film uden lyd

Film, der blev optaget med [ Mikrofon slukket ] valgt for [ Mikrofonfølsomhed ] er angivet med et 2 -ikon.