Tato položka slouží ke kopírování snímků mezi paměťovými kartami. Položka je dostupná pouze tehdy, pokud jsou ve fotoaparátu vloženy dvě paměťové karty.

 1. Vyberte položku Výběr zdroje.

  Vyberte položku Výběr zdroje a stiskněte tlačítko 2.

 2. Vyberte zdrojovou kartu.

  Vyberte slot obsahující kartu, ze které budou kopírovány snímky, a stiskněte tlačítko J.

 3. Vyberte položku Výběr snímků.

  Vyberte položku Výběr snímků a stiskněte tlačítko 2.

 4. Vyberte zdrojovou složku.

  Vyberte složku obsahující snímky, které budou kopírovány, a stiskněte tlačítko 2.

 5. Proveďte úvodní výběr.

  Než přistoupíte k výběru či zrušení výběru jednotlivých snímků, můžete označit pro kopírování všechny snímky nebo všechny chráněné snímky ve složce výběrem položky Vybrat všechny snímky nebo Vybrat chráněné snímky. Chcete-li pouze jednotlivě vybrat snímky, které budou kopírovány, vyberte před dalším pokračováním položku Zrušit celý výběr.

 6. Vyberte další snímky.

  Vybírejte snímky a stisknutím středního tlačítka multifunkčního voliče potvrzujte nebo rušte výběr (chcete-li zobrazit vybraný snímek na celé obrazovce, stiskněte a držte tlačítko X). Vybrané snímky jsou označeny symbolem L. Po dokončení výběru pokračujte stisknutím tlačítka J ke kroku 7.

 7. Vyberte položku Výběr cílové složky.

  Vyberte položku Výběr cílové složky a stiskněte tlačítko 2.

 8. Vyberte cílovou složku.

  Chcete-li zadat číslo složky, vyberte položku Výběr složky podle čísla, zadejte číslo (0 Výběr složky podle čísla) a stiskněte tlačítko J. Pokud složka s vybraným číslem doposud neexistuje, vytvoří se nová složka.

  Chcete-li vybrat ze seznamu existujících složek, vyberte položku Výběr složky ze seznamu, vyberte složku a stiskněte tlačítko J.

 9. Zkopírujte snímky.

  Vyberte položku Kopírovat snímky? a stiskněte tlačítko J.

  Zobrazí se dialog pro potvrzení; vyberte možnost Ano a stiskněte tlačítko J. Po dokončení kopírování opusťte menu opětovným stisknutím tlačítka J.

Kopírování snímků

Snímky se nezkopírují, pokud není na cílové kartě dostatek místa. Před kopírováním videosekvencí se nejprve ujistěte, že je baterie plně nabitá.

Pokud cílová složka obsahuje snímek se stejným názvem, jako má některý ze snímků, které mají být kopírovány, zobrazí se dialog pro potvrzení. Chcete-li nahradit snímek kopírovaným snímkem, vyberte položku Nahradit stávající snímek; chcete-li nahradit všechny existující snímky se stejnými názvy bez dalšího upozorňování, vyberte položku Nahradit všechny. Chcete-li pokračovat bez nahrazení snímku, vyberte položku Přeskočit, resp. vyberte položku Zrušit pro návrat bez kopírování dalších snímků. Skryté a chráněné snímky v cílové složce nelze nahradit.

Stav ochrany a hodnocení jsou kopírovány se snímky. Skryté snímky nelze kopírovat.