Tato položka zobrazuje prezentace ze snímků v aktuální přehrávané složce (0 Přehrávaná složka). Skryté snímky (0 Skrytí snímků) se nezobrazí.

Chcete-li spustit prezentaci, vyberte možnost Spustit a stiskněte tlačítko J. Během přehrávání prezentace lze provádět následující operace:

Po dokončení přehrávání se zobrazí dialogové okno. Vyberte možnost Restartovat pro restartování nebo Ukončit pro návrat do menu přehrávání.