Snímky pořízené při výběru možnosti Zapnuto obsahují informace o orientaci fotoaparátu, což umožňuje jejich automatické otáčení při přehrávání nebo prohlížení v softwaru NX Studio. Jsou zaznamenávány následující orientace:

Orientace na šířku (krajina)

Fotoaparát otočený o 90 ° ve směru hodinových ručiček

Fotoaparát otočený o 90 ° proti směru hodinových ručiček

Orientace fotoaparátu se nezaznamenává při použití možnosti Vypnuto. Tuto možnost použijte při panorámování nebo pořizování snímků s objektivem namířeným nahoru nebo dolů.