Tato položka slouží k výběru informací zobrazovaných na obrazovce informací o snímku v režimu přehrávání. Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte požadovanou položku a stisknutím tlačítka 2 ji aktivujte pro zobrazení na obrazovce informací o snímku. Vedle vybraných položek se zobrazí symbol L; chcete-li zrušit výběr položky, opakujte výběr a stiskněte tlačítko 2. Chcete-li se vrátit do menu přehrávání, stiskněte tlačítko J.