Izvēlieties video kadra izmēru (pikseļos) un kadru uzņemšanas ātrumu.

Opcija 1 Maksimālais bitu ātrums (Mb/s)
(augsta kvalitāte/Normāla)
Maksimālais garums
r 3840×2160 (4K UHD); 30p 2 144 29 min 59 s 3
s 3840×2160 (4K UHD); 25p 2
t 3840×2160 (4K UHD); 24p 2
y/y 1920×1080; 60p 48/24
z/z 1920×1080; 50p
1/1 1920×1080; 30p 24/12
2/2 1920×1080; 25p
3/3 1920×1080; 24p
4/4 1280×720; 60p
5/5 1280×720; 50p
A 1920×1080; 30p ×4 (slow-mo)
(1920 × 1080; 30p ×4 (lēna atskaņošana))
4
36

Ierakstīšana: 3 min

Atskaņošana: 12 min

B 1920×1080; 25p ×4 (slow-mo)
(1920 × 1080; 25p ×4 (lēna atskaņošana))
4
C 1920×1080; 24p ×5 (slow-mo)
(1920 × 1080; 24p ×5 (lēna atskaņošana))
4
29

Ierakstīšana: 3 min

Atskaņošana: 15 min

Faktiskais kadru uzņemšanas ātrums vērtībām, kas norādītas kā 30p, ir 29,97 kadri/s, vērtībām, kas norādītas kā 24p — 23,976 kadri/s, bet vērtībām, kas norādītas kā 60p — 59,94 kadri/s.

Ja ir atlasīta šī opcija, video kvalitāte tiek fiksēta uz „augsta”.

Katrs video tiks ierakstīts līdz 8 failos; katra faila izmērs ir līdz 4 GB. Failu skaits un katra faila garums mainīsies atkarībā no opcijām, kas atlasītas vienumiem Frame size/frame rate (Kadra izmērs/kadru uzņemšanas ātrums) un Movie quality (Video kvalitāte).

Video, kas ierakstīti ar ātrumu, kas ir 4 vai 5 reizes lielāks par nominālo ātrumu, tiek atskaņoti ar nominālo ātrumu, tādējādi iegūstot palēninātas kustības efektu (piemēram, video, kas ierakstīti ar iestatījumu 1920×1080; 30p ×4 (slow-mo) (1920 × 1080; 30p ×4 (lēna atskaņošana)), tiek ierakstīti ar ātrumu 120 kadri/s, bet atskaņoti ar ātrumu 30 kadri/s). Video kvalitāte tiek fiksēta uz iestatījumu „normāla”, bet attēla apgabals tiek fiksēts uz DX.