Ieslēdziet vai izslēdziet iebūvēto vai ārējo mikrofonu (0 Citi piederumi) vai regulējiet mikrofona jutību. Izvēlieties opciju Auto sensitivity (Automātiskā jutība), lai automātiski regulētu jutību, Microphone off (Mikrofons izslēgts), lai izslēgtu skaņas ierakstīšanu; lai manuāli atlasītu mikrofona jutību, atlasiet opciju Manual sensitivity (Jutība manuāli) un izvēlieties jutību.

2 ikona

2 ikona tiek parādīta pilnrāmja kadra un video atskaņošanas režīmos, ja video ir ierakstīts bez skaņas.