Brugt med motiver med høj kontrast, bevarer High Dynamic Range (HDR) detaljer i højlys og skygger ved at kombinere to billeder taget ved forskellige eksponeringer. Brug sammen med scener med høj kontrast og andre motiver for at bevare en bred vifte af detaljer, fra højlys til skygger.

Mulighed

Beskrivelse

[ HDR-tilstand ]

 • [ Til (serie) ]: Tag en serie HDR-billeder. For at afslutte HDR-fotografering skal du vælge [ HDR-tilstand ] igen og vælge [ Fra ].

 • [ Til (enkelt billede) ]: Afslut HDR-fotografering efter optagelse af et enkelt HDR-billede.

 • [ Fra ]: Afslut HDR-fotografering.

[ HDR-styrke ]

Juster HDR-styrken. Hvis [ Auto ] er valgt, justerer kameraet automatisk HDR-styrken, så den passer til scenen.

[ Gem individuelle billeder (RAW) ]

Vælg [ ON ] for at gemme hvert af de individuelle billeder, der blev brugt til at skabe HDR-billedet; billederne gemmes i NEF (RAW)-format.

Tager HDR-billeder

Vi anbefaler, at du bruger matrixmålingsindstillingen, når du optager med HDR.

 1. Fremhæv [ HDR overlay ] i fotooptagelsesmenuen , og tryk på 2 .
 2. Vælg en [ HDR-tilstand ].
  • Fremhæv [ HDR-tilstand ], og tryk på 2 .

  • Fremhæv en af følgende muligheder med 1 eller 3 , og tryk på J .

   Mulighed

   Beskrivelse

   0

   [ Til (serie) ]

   Tag en række HDR-billeder. HDR-optagelse fortsætter, indtil du vælger [ Fra ] for [ HDR-tilstand ].

   [ Til (enkelt billede) ]

   Normal optagelse genoptages, når du har taget et enkelt HDR-billede.

   [ Fra ]

   Fortsæt uden at tage yderligere HDR-billeder.

  • Hvis [ Til (serie) ] eller [ Til (enkelt foto) ] er valgt, vises et ikon i displayet.

 3. Vælg en [ HDR-styrke ].
  • Fremhæv [ HDR-styrke ], og tryk på 2 .

  • Fremhæv en indstilling ved hjælp af 1 eller 3 , og tryk på J .

  • Hvis [ Auto ] er valgt, justerer kameraet automatisk HDR-styrken, så den passer til scenen.

 4. Vælg en indstilling for [ Gem individuelle billeder (RAW) ].

  Vælg [ TIL ] for at gemme hvert af de individuelle billeder, der blev brugt til at skabe HDR-billedet; billederne gemmes i NEF (RAW)-format.

 5. Indram billedet, fokuser og skyd.

  • Kameraet tager to eksponeringer, når udløserknappen trykkes helt ned.

  • " Optaget " blinker i kontrolpanelet, mens billederne kombineres. Der kan ikke tages billeder, før optagelsen er færdig.

  • Hvis [ Til (serie) ] er valgt for [ HDR-tilstand ], kan du fortsætte med at tage HDR-billeder, indtil [ Fra ] er valgt.

  • Hvis [ Til (enkelt billede) ] er valgt, slukkes HDR automatisk efter et enkelt billede.

  • HDR-billeder optages i JPEG-format uanset den valgte indstilling for billedkvalitet.

Advarsel: HDR-fotografering
 • Billedets kanter vil blive beskåret.

 • De ønskede resultater opnås muligvis ikke, hvis kameraet eller motivet bevæger sig under optagelse. Det anbefales at bruge et stativ.

 • Afhængigt af scenen kan du bemærke skygger omkring lyse genstande eller glorier omkring mørke genstande. I andre tilfælde er effekten produceret af HDR muligvis ikke særlig mærkbar.

 • Ujævn skygge kan være synlig med nogle motiver.

 • Når spot- eller centervægtet måling er valgt, svarer en [ HDR-styrke ]-indstilling på [ Auto ] til [ Normal ].

 • Ekstra flashenheder udløses ikke.

 • I kontinuerlig udløsertilstande vil der kun blive taget ét billede, hver gang udløserknappen trykkes helt ned.

 • Lukkertider for “ Bulb ” og “ Time ” er ikke tilgængelige.

HDR: Begrænsninger

HDR kan ikke kombineres med nogle kamerafunktioner, herunder:

 • foto flimmer reduktion,

 • højhastigheds billedoptagelse,

 • parentes,

 • flere eksponeringer,

 • interval-timer fotografering,

 • time-lapse videooptagelse, og

 • fokus skift.