Tilføj copyright-oplysninger til nye billeder, efterhånden som de tages. Oplysninger om ophavsret kan ses på fanen NX Studio [ Info ].

Indtast navnene på fotografen (maks. 36 tegn) og copyright-indehaveren (maks. 54 tegn). Fremhæv [ Kunstner ] eller [ Copyright ] og tryk på 2 for at få vist en tekstindtastningsdialog. For information om tekstindtastning, se "Tekstindtastning" ( Tekstindtastning ).

Oplysninger om copyright vil blive knyttet til billeder taget, mens [ Vedhæft copyright information ] er [ ON ].

  • For at forhindre uautoriseret brug af kunstnerens eller copyright-indehaverens navne skal du sørge for, at [ OFF ] er valgt for [ Attach copyright information ], før du udlåner eller overfører kameraet til en anden person. Du skal også sørge for, at felterne for kunstner og ophavsret er tomme.

  • Nikon påtager sig ikke ansvar for skader eller uenigheder, der opstår som følge af brugen af [ Oplysninger om ophavsret ].

  • Oplysninger om copyright kan ses på siden [ Copyright info ] i billedinformationsdisplayet.

  • For at få vist siden [ Copyright info ] skal du vælge ( M ) både [ Shooting data ] og [ Copyright info ] for [ Playback display options ] i afspilningsmenuen.