Fotografier, der er taget med høj ISO-følsomhed, kan behandles for at reducere "støj" (lyse pixels med vilkårlig afstand).

Mulighed

Beskrivelse

[ Høj ]

Reducer støj i billeder taget ved alle ISO-følsomheder. Jo højere følsomhed, jo større effekt. Vælg mængden af støjreduktion udført fra (i rækkefølge fra høj til lav) [ Høj ], [ Normal ] og [ Lav ].

[ Normal ]

[ Lav ]

[ Fra ]

Støjreduktion udføres kun efter behov. Mængden af udført støjreduktion er altid lavere, end når [ Lav ] er valgt.