Vignettekontrol reducerer "vignettering" - et fald i lysstyrken ved kanterne af et fotografi - med en mængde, der varierer fra objektiv til objektiv. Dens effekter er mest mærkbare ved maksimal blænde.

Mulighed

Beskrivelse

e

[ Høj ]

Vælg mængden af vignetkontrol udført fra (i rækkefølge fra høj til lav) [ Høj ], [ Normal ] og [ Lav ].

g

[ Normal ]

f

[ Lav ]

[ Fra ]

Vignettekontrol deaktiveret.

Forsigtig: Vignettekontrol

Afhængigt af scenen, optageforholdene og objektivtypen kan JPEG-billeder udvise "støj" (tåge) eller over- eller undereksponering ved kanten af billedet, hvilket introducerer variationer i perifer lysstyrke. Derudover giver brugerdefinerede billedkontroller og forudindstillede billedkontroller, der er blevet ændret fra standardindstillingerne, muligvis ikke den ønskede effekt. Tag testbilleder og se resultaterne på skærmen.

Vignettekontrol

Ændringer til [ Vignettekontrol ] i fotooptagelsesmenuen gælder i videooptagelsesmenuen og omvendt .