Brug denne indstilling til at finjustere eksponeringsværdien valgt af kameraet; eksponeringen kan finjusteres separat for hver målemetode. Eksponeringen kan justeres op for lysere eksponeringer eller ned for mørkere eksponeringer i området +1 til –1 EV i trin på 1 / 6 EV. Standard er nul.

Finjusterende eksponering
  • Brugerdefineret indstilling b6 [ Finindstil optimal eksponering ] finjusterer eksponeringen separat for hver brugerdefinerede indstillingsbank. Vær opmærksom på forskellige finjusteringsværdier for brugerdefineret indstilling b6, når du skifter bank.

  • Uanset den indstilling, der er valgt for brugerdefineret indstilling b6 [ Finindstil optimal eksponering ], vil eksponeringskompensationsikonet ( E ) ikke blive vist. Den eneste måde at bestemme, hvor meget eksponeringen er blevet ændret, er at se mængden i finjusteringsmenuen for brugerdefineret indstilling b6.

  • De valgte værdier påvirkes ikke af nulstillinger med to knapper.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video