Tilføj en kommentar til nye billeder, efterhånden som de tages. Kommentarer kan ses på fanen NX Studio [ Info ].

Indtast kommentar

Indtast en kommentar på op til 36 tegn. Fremhæv [ Indtast kommentar ] og tryk på 2 for at få vist en tekstindtastningsdialog. For information om tekstindtastning, se "Tekstindtastning" ( Tekstindtastning ).

Vedhæft kommentar

Kommentarer vil blive vedhæftet billeder taget, mens [ Vedhæft kommentar ] er [ TIL ].

Foto info
  • Kommentarer kan ses på siden [ Andre optagelsesdata ] i billedinformationsdisplayet.

  • For at få vist siden [ Andre optagelsesdata ] skal du vælge ( M ) både [ Optagelsesdata ] og [ Andre optagelsesdata ] for [ Afspilningsvisningsindstillinger ] i afspilningsmenuen.