Skift tidszoner og indstil kameraets ur. Vi anbefaler, at kameraets ur justeres regelmæssigt.

Mulighed

Beskrivelse

[ Tidszone ]

Vælg en tidszone. Det valgte klokkeslæt for [ Dato og klokkeslæt ] justeres automatisk til den nye tidszone.

[ Dato og tid ]

Indstil kamerauret til det aktuelle klokkeslæt i den valgte [ Tidszone ].

[ Datoformat ]

Vælg den rækkefølge, som dag, måned og år skal vises i.

[ Sommertid ]

Slå sommertid [ ON ] eller [ OFF ]. Hvis du vælger [ ON ], flyttes uret automatisk en time frem. Standardindstillingen er [ OFF ].

Et blinkende t -ikon på optagedisplayet angiver, at uret ikke er blevet indstillet.