Vælg [ ON ] for at reducere "støj" (lyse pletter eller tåge) på billeder taget med lukkerhastigheder, der er lavere end 1 s.

  • Støjreduktion med lang eksponering udføres, efter at billedet er taget. Under behandlingen vises meddelelsen "[ Udfører støjreduktion ]" på optagedisplayet, og " Job NR " blinker i kontrolpanelet. Billeder kan ikke tages, før meddelelsen er slettet fra displayet. Den tid, der kræves til at behandle billeder efter optagelse, fordobles omtrent.

    Kontrolpanel

    Overvåge

Forsigtig: Støjreduktion med lang eksponering

Hvis kameraet slukkes, før behandlingen er fuldført, vil billedet blive gemt, men støjreduktion vil ikke blive udført.