Vælg [ ON ] for at reducere "støj" (lyse pletter eller tåge) i billeder taget med lukkerhastigheder, der er lavere end 1 s.

  • Støjreduktion med lang eksponering udføres, efter at billedet er taget. Under behandlingen vises meddelelsen "[ Udfører støjreduktion ]" i optagedisplayet, og " Job NR " blinker i kontrolpanelet. Billeder kan ikke tages, før meddelelsen er slettet fra displayet. Den tid, der kræves til at behandle billeder efter optagelse, fordobles omtrent.

    Kontrolpanel

    Overvåge

  • Hvis "Bulb", "Tid" eller en indstilling, der er langsommere end 30 s, er valgt for lukkerhastighed, vises en timer i kontrolpanelet, når optagelsen slutter, som viser den resterende tid, indtil behandlingen er færdig.

Forsigtig: Støjreduktion med lang eksponering

Hvis kameraet slukkes, før behandlingen er fuldført, vil billedet blive gemt, men støjreduktion vil ikke blive udført.