Billeder gemmes ved hjælp af filnavne bestående af "DSC_" efterfulgt af et firecifret tal og en forlængelse på tre bogstaver. [ Filnavn ] bruges til at vælge tre bogstaver til at erstatte "DSC"-delen af filnavnet. For information om tekstindtastning, se "Tekstindtastning" ( Tekstindtastning ).

Filnavne
 • Filnavne har formen "DSC_nnnn.xxx", hvor nnnn er et tal fra 0001 til 9999, og xxx er en af følgende filtypenavne, tildelt i henhold til de valgte indstillinger for billedkvalitet og filtype:

  • NEF: NEF (RAW) billeder

  • JPG: JPEG (fine, normale eller grundlæggende) billeder

  • MOV: MOV-videoer

  • NEV: NEV-videoer

  • MP4: MP4-videoer

  • NDF: Dust off referencedata

 • Billeder, der er oprettet med [ Adobe RGB ] valgt til [ Color space ] i fotooptagelsesmenuen, har filnavne på formen "_DSCnnnn.xxx".

 • I hvert par billeder, der er optaget med billedkvalitetsindstillingerne RAW + JPEG, har NEF (RAW)- og JPEG-billederne de samme filnavne, men forskellige filtypenavne.

 • Proxy-videoer har de samme filnavne som de RAW-optagelser, de er optaget med, men mens RAW-optagelserne er tildelt filtypenavnet ".NEV" eller ".MOV', har proxyfilerne filtypenavnet ".MP4".