• Justera sökarens ljusstyrka. [ Ljusstyrka i sökaren] kan bara justeras när sökaren är den aktiva skärmen. Den kan inte justeras när monitorn är på eller när [ Monitor only ] är valt för monitorläge.

  • Högre värden ökar förbrukningen på batteriet.

Alternativ

Beskrivning

[ Auto ]

Sökarens ljusstyrka justeras automatiskt som svar på ljusförhållandena.

[ Manual ]

Tryck på 1 eller 3 för att justera ljusstyrkan manuellt. Välj högre värden för ökad ljusstyrka, lägre värden för minskad ljusstyrka.